Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Седмична програма - І срок на учебната 2016 - 2017 година

Седмичната програма за първи срок на учебната 2016-2017 година

може да прегледате от тук.

Седмична програма - І срок на учебната 2016 - 2017 година - Изображение 1