Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обществена информация

Вътрешни правила за обществена информация - ТУК

 

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в ПГХТД - ТУК

 

1. Заявление за достъп до обществена информация - ТУК

 

2. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - ТУК

 

3. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - ТУК 

 

4. Решение за предоставяне на обществена информация - ТУК

 

5. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване - ТУК