Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Класни и контролни

График за провеждане на класни и контролни през втори срок на учебна 2021/2022 година - ТУК