Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022

Заповеди за учебната 2021/2022 година:

___________________________________________________________________________________________________________________

Сесия май - юни:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 03 февруари 2022 г.  - 18 февруари 2022 г.
 • Издаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ - до 17 май 2022 г.
 • Провеждане на Държавни зрелостни изпити:
  • Български език и литература - 18 май 2022 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит - 20 май 2022 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2022 г. – 03 юни 2022 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 08.06.2022 г.

___________________________________________________________________________________________________________

 Сесия август - септември:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 27 юни 2022 г. – 08 юли 2022 г.
 • Издаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ - до 23 август 2022 г.
 • Провеждане на Държавни зрелостни изпити:
  • Български език и литература - 25 август 2022 г., начало 08:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 26 август 2022 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 август 2022 г. – 02 септември 2022 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 08 септември 2022 г.