Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022

Изпитни материали за ДЗИ по години

Заповеди за учебната 2022/2023 година:


___________________________________________________________________________________________________________________

Сесия май - юни:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 06.02.2023 г. - 21.02.2023 г.
 • Издаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ - до 18.05.2023 г.
 • Провеждане на Държавни зрелостни изпити:
  • Български език и литература - 19.05.2023 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит - 23.05.2023 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26.05.2023 г. – 31.05.2023 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 09.06.2023 г.

___________________________________________________________________________________________________________

 Сесия август - септември:

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 26.06.2023 г. – 07.07.2023 г.
 • Издаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ - до 23.08.2023 г.
 • Провеждане на Държавни зрелостни изпити:
  • Български език и литература - 24.08.2023 г., начало 08:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 25.08.2023 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28.08.2023 г. – 01.09.2023 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ - до 08.09.2023 г.