Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Специалности, в които се осъществява прием за учебна 2022/2023 година

 

ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС,

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИ /VІІ КЛАС/ В СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалност от професия

Наименование на специалността

Степен на професионална квалификация

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

524120

Оператор в силикатните производства

5241202

Технология на керамичното производство

Втора степен

дневна

5 години

0,5

524060

Химик - оператор

5240613

Декорация на силикатни изделия

Втора степен

дневна

5 години

0,5

524120

Оператор в силикатните производства

5241201

Технология на стъкларското производство

Втора степен

дневна

5 години

1