Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Обществен съвет

 

Вид на документ

Дата

Покана за провеждане на Обществен съвет 03.06.2024 г.
Покана за провеждане на Обществен съвет 08.01.2024 г.
Покана за провеждане на Обществен съвет 14.09.2023 г.
Покана за провеждане на Обществен съвет 29.04.2023 г.
Покана за провеждане на Обществен съвет 10.01.2023 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

14.09.2022 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

10.01.2022 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

17.10.2021 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

14.09.2021 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

28.04.2021 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

05.02.2021 г.

Покана за провеждане на Обществен съвет

 03.12.2020 г.
Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет 14.09.2020 г.
Информация за промяна състава на Обществения съвет 31.01.2020 г.
Покана № 2 за провеждане на Обществен съвет 08.01.2020 г.
Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет 13.09.2019 г.
Покана № 4 за провеждане на Обществен съвет 23.04.2019 г.
Покана № 3 за провеждане на Обществен съвет 21.02.2019 г.
Покана № 2 за провеждане на Обществен съвет 06.12.2018 г.
Протокол № 2 за провеждане на Обществен съвет 15.09.2018 г.
Протокол № 1 за провеждане на Обществен съвет 14.09.2018 г.
Покана № 1 за провеждане на Обществен съвет 13.09.2018 г.
Състав на представителите на родителите на ученици към Обществен съвет 11.09.2017 г.
Заповед за учредяване на Обществен съвет 27.01.2017 г.