Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Панорама на професионалното образование 2010

На провелата се през месец май 2010 година в гр. Пловдив

Панорама на професионалното образование,

учениците от ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" заеха отборно първо място в класирането.

 

Участници в отбора:

 Веселина Стефчова Митева - златен медал

 Ипек Октаева Хабилова

 Ирина Георгиева Радева

Илджан Исмаил Реджеб