Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Занимания по интереси

 

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

  1. "Наука и спорт",  ръководител: А. Хасан
  2. "Екология в действие", ръководител: А. Алиосман
  3. "Уча правилата за движение по пътищата", ръководител: Е. Ахмедов