Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Панорама на професионалното образование 2009

На провелата се през 2009 година в гр. Велико Търново

Панорама на професионалното образование,

учениците от ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" заеха отборно второ място в класирането.

 

Участници в отбора:

Асия Фикрет Измет - златен медал

Ипек Октаева Хабилова

Шазие Мустафа Хасан

Мариян Димов Маринов