Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Необходими документи за кандидатстване за прием

 

  1. Служебна бележка с оценки от изпитите от НВО.
  2. Заявление за кандидатстване.
  3. Свидетелство за завършено основно образование /завършен VІІ клас/.
  4. Медицинско свидетелство.
  5. Декларация за обработка на личните данни.