Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Необходими документи за кандидатстване за прием

 

  1. Служебна бележка с оценки от изпитите от НВО.
  2. Заявление за кандидатстване.
  3. Свидетелство за завършено основно образование - за кандидатстване в VІІІ клас.
  4. Медицинско свидетелство.