Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Материална база

ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" разполага с два корпуса:

 

І . Учебен корпус. - въведен в експлоатация през учебната 1963 - 1964 година. След направен основен ремонт - подмяна на дограма и цялостно саниране през учебната 2012 - 2013 година състоянието на сградата е отлично.

Основният корпус на училището разполага с:

  • 12 учебни кабинета;
  • компютърни кабинет;
  • училищна лаборатория;
  • фузкултурен салон;
  • фитнес зала.

 

ІІ. Ученическо общежитие. - въведено в експлоатация през 1972 година. Добро материално състояние.

Сградата на общежитието към училището разполага с:

  • 5 работилници;
  • 2 кабинета за провеждане на самостоятелна подготовка на учениците;
  • компютърен кабинет и непрекъснат интернет достъп /WI-FI/;
  • библиотека;
  • 24 стаи за настаняване на ученици.

Наличен е пропускателен режим - назначени портиери в учебния корпус и ученическото общежитие.

Осъществява се непрекъснато видеонаблюдение и в двете сгради.