Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

НВО Х клас - учебна 2021/2022

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас 

през учебната 2021/2022 година

 ________________________________________________________________________________________________________________

Х клас:

  • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 ч.

 

  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 ч.

 

  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 ч. 

 

  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 20 -22 юни 2022 г. 

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

Заявление чужд език_НВО_10

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Заявление IT_НВО_10

 

  • Ред на подаване на заявленията по електронен път:
    1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
    2. Всяко заявление следва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

          3. СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pghtd@abv.bg

 

  • Забележка: При изпращане на вашите заявления до pghtd@abv.bg в полето „Тема“ напишете: НВО 10 - име, фамилия и клас.

________________________________________________________________________________________________________________

 Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

________________________________________________________________________________________________________________

 Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

_______________________________________________________________________________________________________________

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

 ______________________________________________________________________________________________________________