Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

НВО Х клас - учебна 2022/2023 година

 

Х клас:

 • Български език и литература – 13.06.2023 г., начало 11:00 ч.
 • Математика – 16.06.2023 г., начало 11:00 ч.
 • Чужд език (по желание на ученика) – 14.06.2023 г., начало 11,00 ч. 
  • Писмена част:
   • за ниво В1 и В1.1, начало 11:00 часа
   • за ниво А2, начало 11:30 часа
   • за ниво А1, начало 12:00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19.06.2023 г., по график в две сесии – от 8:30 и от 14:30 часа

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас

Заявление чужд език_НВО_10

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Заявление IT_НВО_10

 

 • Ред на подаване на заявленията по електронен път:
  1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.
  2. Всяко заявление следва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

          3. СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: pghtd@abv.bg

 

 • Забележка: При изпращане на вашите заявления до pghtd@abv.bg в полето „Тема“ напишете: НВО 10 - име, фамилия и клас.

________________________________________________________________________________________________________________

 Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

________________________________________________________________________________________________________________

 Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2020-2021 година

_______________________________________________________________________________________________________________

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

 ______________________________________________________________________________________________________________