Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година (публ. 31.08.2021 г.)

 

ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЕМ В СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалност от професия

Наименование на специалността

Степен на професионална квалификация

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

524120

Оператор в силикатните производства

5241202

Технология на керамичното производство

Втора степен

дневна

5 години

0,5

524060

Химик - оператор

5240613

Декорация на силикатни изделия

Втора степен

дневна

5 години

0,5

524120

Оператор в силикатните производства

5241201

Технология на стъкларското производство

Втора степен

дневна

5 години

1