Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта"

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие със Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Обща цел: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците за развитие на способностите и дарованията им в областта на изкуствата и спорта чрез групови дейности и екипна работа.

 

Групи по проекта за учебна 2023/2024 година:

1. Група "Спорт" - ръководител Д. Александрова

2. Група "Танци" - ръководител Б. Ахмед

3. Група "Изкуства" - ръководител М. Василева