Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Поздравителни адреси

1 ноември - Ден на народните будители!

___________________________________________________

акад. Николай Денков

Министър на образованието и науката

поздравителен адрес

___________________________________________________

Община Нови пазар

поздравителен адрес

___________________________________________________

Национален център за повишаване на квалификацията
на педагогическите специалисти (НЦПКПС)

поздравителен адрес

___________________________________________________

ОРАК Инженеринг

поздравителен адрес

___________________________________________________

МЕБЕЛИ КАН

поздравителен адрес

___________________________________________________

ADRES.BG

поздравителен адрес

___________________________________________________

Хоризонт ПроКонсулт

поздравителен адрес