Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Седмично разписание

График на учебното време за втори срок на учебната 2023/2024 година: ТУК