Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Панорама на професионалното образование 2016

На провелата се през месец април 2016 година в гр. Пловдив

Панорама на професионалното образование,

учениците от ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" заеха отборно второ място в класирането.

 

Участници в отбора:

 Айсун Асенов Асенов - сребърен медал

Октай Александров Рашков

 Таксин Нуридинов Мустафов

Халит Назъм Зекерие