Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

График на дейностите

 

Дейност

I етап

II етап

III етап

 

   Подаване на документи

 

05 – 07 юли 2023 г.

 

-

 

26 – 27 юли 2023 г.

 

Класиране

 

до 12 юли 2023 г.

 

до 20 юли 2023 г.

 

до 31 юли 2023 г.

 

Записване

 

13 – 17 юли 2023 г.

 

 20 – 24 юли 2023 г.

 

 01  –  02 август 2023 г.

 

Обявяване на записаните ученици

 

до 19 юли 2023 г.

 

25 юли 2023 г.

 

до 04 август 2023 г.

Попълване на незаетите места след трето класиране 

 

определя се от директора,
до 11 септември 2023 г 

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14 септември 2023 г. вкл.