Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

График на дейностите

Дейност

I етап

II етап

III етап

IV етап

 

   Подаване на документи

 

05 – 07 юли 2024 г.

 

15 – 17 юли 2024 г.

 

26 – 29 юли 2024 г.

 

05 – 06 август 2024 г.

 

Класиране

 

до 12 юли 2024 г. вкл.

 

до 19 юли 2024 г.

 

до 30 юли 2024 г.

 

до 07 август 2024 г. вкл.

 

Записване

 

15 – 17 юли 2024 г.

 

 22 – 24 юли 2024 г.

 

 31 юли  –  01 август 2024 г.

 

08 – 09 август 2024 г.

 

Обявяване на записаните ученици

 

до 19 юли 2024 г.

 

25 юли 2024 г.

 

до 02 август 2024 г. вкл.

 

до 12 август 2024 г. вкл.

Попълване на незаетите места след трето класиране 

 

определя се от директора,
до 11 септември 2024 г 

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14 септември 2024 г. вкл.