Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

График на дейностите

 

Дейност

I етап

II етап

III етап

 

   Подаване на документи

 

05 – 07 юли 2022 г.

 

-

 

26 – 27 юли 2022 г.

 

Класиране

 

до 12 юли 2022 г.

 

до 20 юли 2022 г.

 

29 юли 2022 г.

 

Записване

 

13 – 15 юли 2022 г.

 

21 – 22 юли 2022 г.

 

 01  –  02 август 2022 г.

 

Обявяване на записаните ученици

 

до 20 юли 2022 г.

 

25 юли 2022 г.

 

до 03 август 2022 г.

 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием: до 14 септември 2022 г. вкл.