Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Педагогически специалисти

 

Име и фамилия

Длъжност

Айсел Хасан 

Портфолио

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
   

Албена Гандева

Портфолио

Старши учител по Български език и литература
   

Ирина Дамянова

Портфолио

Учител по Български език и литература
   

Маргарита Иванова - Мутафова

Портфолио

Учител по Руски език
   

Симона Калудова

Портфолио

Учител по Английски език
   

Емине Рахим

Портфолио

Учител по Математика
   

Виолета Негованова

Портфолио

Учител по История и цивилизация
   

Ердоан Ахмедов

Портфолио

Старши учител по География и икономика и Биология и здравно образование
   

Айнур Алиосман

Портфолио

Учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
   

Калинка Жекова

Портфолио

Учител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
   

Даринка Александрова

Портфолио

Старши учител по Физическо възпитание и спорт
   

Стела Здравкова

Портфолио

Учител по теоретично професионално обучение
   

Бехчет Данаджъ

Портфолио

Старши учител по теоретично професионално обучение
   

инж. Антоанета Антонова

Портфолио

Учител по теоретично професионално обучение
   

Евгени Янакиев

Портфолио

Учител по практическо обучение
   

Пенка Златева

Портфолио

Старши учител по практическо професионално обучение
   

Мариана Василева

Портфолио

Учител по практическо професионално обучение
   

Димитрина Колева

Портфолио

Учител по практическо професионално обучение
   

Бахтишен Ахмед

Портфолио

Възпитател в ученическо общежитие