Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - ГРАФИЦИ

 

График на изпитите за февруарска изпитна сесия - ТУК

 

 

 

График на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2021/2022 година - ТУК