Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Учебни планове

 

8 А клас: професия "Химик-оператор", специалност "Декорация на силикатни изделия" - тук

8 Б клас: професия "Оператор в силикатните производство", специалност "Технология на стъкларското производство" - тук

9 А клас, І група: професия "Химик-оператор", специалност "Декорация на силикатни изделия" - тук

9 А клас, ІІ група: професия "Оператор в силикатните производства", специалност "Технология на керамичното производство" - тук

9 Б клас: професия "Оператор в силикатните производство", специалност "Технология на стъкларското производство" - тук

10 А клас, І група: професия "Химик-оператор", специалност "Декорация на силикатни изделия" - тук

10 А клас, ІІ група: професия "Оператор в силикатните производства", специалност "Технология на керамичното производство" - тук

10 Б клас: професия "Оператор в силикатните производство", специалност "Технология на стъкларското производство" - тук

11 А клас, І група: професия "Оператор в силикатните производства", специалност "Технология на керамичното производство" - тук

11 А клас, ІІ група: професия "Химик-оператор", специалност "Технология на неорганичните вещества" - тук

11 Б клас: професия "Оператор в силикатните производство", специалност "Технология на стъкларското производство" - тук

12 А клас, І група:  професия "Химик-оператор", специалност "Декорация на силикатни изделия" - тук

12 А клас, ІІ група: професия "Оператор в силикатните производства", специалност "Технология на керамичното производство", дуална форма - тук

12 Б клас: професия "Оператор в силикатните производство", специалност "Технология на стъкларското производство" - тук