Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Панорама на професионалното образование 2015

На провелата се през месец май 2015 година в гр. Пловдив

Панорама на професионалното образование,

учениците от ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" заеха отборно първо място в класирането.

 

Участници в отбора:

 Бюлент Шевкет Хасан - сребърен медал

Гюлейджан Огнянова Красенова - бронзов медал

 Таксин Нуридинов Мустафов

Джансу Ердинч Ахмед

Халит Назъм Зекерие