Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Проект "Успех за теб"

В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.

В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

С финансиране от 151 123 000 лева училищата ще могат да подкрепят близо 100 000 ученици и техните родители.

 

 Групи по проекта за учебна 2023/2024 година:

1. Български език и литература - 10 клас - ръководител И. Дамянова

2. Математика - 10 клас - ръководител Е. Рахим

3. Български език и литература - 11 клас - ръководител А. Гандева