Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Условия за получаване на стипендии

  1. Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендия - ТУК
  2. Критерии за получаване на стипендии - ТУК