Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Електронно четими учебници

Списък на издателствата,
предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник“ на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания,

от I до VII клас включителноза учебната 2021 – 2022 година

„Архимед 2“ ЕООД

  https://arhimedbg.com/bookstore-2/

„БГ Учебник“ ЕООД

  https://bguchebnik.com/bel/

„Бит и техника“ ООД

  http://www.e-uchebnici.com/free_pdf.html

„Даниела Убенова – Даниела Биланска“ ЕТ

 

  Български език за 1. клас: https://goo.gl/DcvLsS

 

  Читанка за 1. клас: https://goo.gl/BuRV7d

 

  Mузика за 1. клас: https://goo.gl/yn5erk

 

  Български език за 2. клас: https://goo.gl/iYShSZ

 

  Читанка за 2. клас: https://7acb077d.flowpaper.com/Chitanka2kl

 

  Български език за 5. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/50d6f0295/

 

  Литература за 5. клас: https://goo.gl/pfmQw1

 

  История и цивилизации за 5. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/ISTORIA/

 

  Информационни технологии за 5. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/IT5el/

 

  Български език за 6. клас: https://goo.gl/eh6Lhq

 

  Информационни технологии за 6. клас: https://bit.ly/2BZUWq9

 

  Литература за 7. клас: https://goo.gl/vgMrUr

 

  Български език за 7. клас: https://goo.gl/ibRqr5

 

  Информационни технологии за 7. клас:    https://7acb077d.flowpaper.com/IT7/

„Домино“ ЕООД

  https://ebook.domino.bg/1-7/

„Изкуства“ ЕООД

Музика за 1. клас: https://izkustva.bg/music1.php

Музика за 2. клас: https://izkustva.bg/music2.php

Музика за 3. клас: https://izkustva.bg/music3.php

Компютърно моделиране за 3. клас: https://izkustva.bg/km3.php

Музика за 4. клас: https://izkustva.bg/music4.php

Компютърно моделиране за 4. клас: https://izkustva.bg/km4.php

Музика за 5. клас: https://izkustva.bg/music5.php

Музика за 6. клас: https://izkustva.bg/music6.php

Информационни технологии за 6. клас: https://izkustva.bg/it6.php

Музика за 7. клас: https://izkustva.bg/music7.php

Информационни технологии за 7. клас: https://izkustva.bg/it7.php

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

„Оксфорд Юнивърсити Прес”, представлявано от „Бук Хаус” АД

https://bg.izzi.digital/DOS/110804/110806.html

„Макмилан Пъблишърс Лимитид” ООД, представлявано от „Юнион Прес” ООД и „Инглиш Бук Сентър” ООД

https://www.macmillanenglish.com/bg/contact/find-local-macmillan-office

„Педагог 6“ СД

http://free.pedagog6.com/

Издателство „Питагор“

Математика за 1. клас:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_I_klas.pdf


Математика за 2. клас:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Matematika_II_klas.pdf


Околен свят за 2. клас:

http://izdatelstvo-pitagor.com/wp-content/uploads/2018/01/Uchebnik_Okolen_sviat_II_klas.pdf

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО” ООД

 

САНПРО

www.pearson.bg

„Просвета АзБуки“ ЕООД

 

„Просвета Плюс“ ЕООД

           

„Просвета – София“ АД

https://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

ИК „РИВА“ АД

https://uchebnicite.bg/електронно-четими-учебници/ 

„Силигард“ ЕООД

https://steinadlerverlag.com/bg-grundschule-interaktiv/

„ЮНИВЪРС”

ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг”

Smiles for Bulgaria за II клас:

https://bg.expressdigibooks.com/

Потребителско име: expresspublishing

Парола: smilesforbulgaria2

 

Smiles 3 for Bulgaria за III клас: https://smiles3bg.expressdigibooks.com/

Потребителско име: expresspublishing

Парола: smilesforbulgaria3

 

Smiles 4 for Bulgaria за IV клас: https://smiles4bg.expressdigibooks.com/

Потребителско име: expresspublishing

Парола: smilesforbulgaria4

 

Blaze for Bulgaria за V клас:

https://blaze5bg.expressdigibooks.com/

Потребителско име: expresspublishing

Парола: blazeforbulgaria5

 

Blaze for Bulgaria за VI клас:

https://blaze6bg.expressdigibooks.com/

Потребителско име: expresspublishing

Парола: blazeforbulgaria6

 

Blaze for Bulgaria за VII клас:

https://blaze7bg.expressdigibooks.com/

Потребителско име: expresspublishing

Парола: blazeforbulgaria7