Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

НВО по ИТ

НВО по ИТ за измерване на дигиталните компетентности в Х клас

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

________________________________________________________________________________________________________________

Учебна 2017/2018 година

 

Задача НВО  юни – 2017

Ресурсна таблица – изтегли от тук.

___________________________________________________________________________________________________

Учебна 2016/2017 година

МОДУЛ 1

Тест Вариант 2 с критерии

Тест за модул 1 изтегли  от тук.                  

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТА 

Отговори на тест от модул 1  изтегли от тук.

МОДУЛ 2

Примерна задача с критерии

Задача за изтегляне – Ресурсна таблица

Решение на практическата задача изтегли от тук.

___________________________________________________________________________________________________

Учебна 2015/2016 година

МОДУЛ 1

Тест Вариант 1 с критерии

Изтегли теста

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ТЕСТА

Отговори на тест от модул 1  изтегли  –  ключ с отговори

МОДУЛ 2

Примерна задача с критерии

Задача за изтегляне – Ресурсна таблица

____________________________________________________________________________________________________________________

САМОПОДГОТОВКА

ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА  ЗАДАЧИ  ЗА  САМОПОДГОТОВКА 
ТЕСТ 1     ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2
  Ресурсна таблица – maturazad3
ТЕСТ 2 

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 2 МОДУЛ 2

ТЕСТ 2  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 3 МОДУЛ 2
  Ресурсна таблица – climatenew
ТЕСТ 4  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 4 МОДУЛ 2
  Ресурсен файл - vedomost-student.xlsx
ТЕСТ 5 ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2
ТЕСТ 6  ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 1 МОДУЛ 2