Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Панорама на професионалното образование 2014

На провелата се през месец април 2014 година в гр. Пловдив

Панорама на професионалното образование,

учениците от ПГХТД "Проф. д-р Асен Златаров" заеха отборна първо място в класирането.

 

Участници в отбора:

 Ани Радославова Митева - сребърен медал

Таксин Нуридинов Мустафов

  Бюлент Шевкет Хасан