Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ГРАФИК - ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 12 ДО 30 АПРИЛ 2021 Г.

Заповед на МОН - ТУК

Заповед на директора на училището - ТУК

 

1. В периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от VIII до XII клас,
записани в дневна форма на обучение и дуална система на обучение с изключение на
ученици от VIII до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са
единствени в съответния клас на училището, при спазване на следния график, както
следва:
1.1. В периода 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII
X и XI клас;
1.2. В периода 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX,
XI и XII клас.

ГРАФИК - ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 12 ДО 30 АПРИЛ 2021 Г. - Изображение 1