Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ВАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ДАТИ ЗА ДЗИ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

 

СЕПТЕМРИЙСКА СЕСИЯ

 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 01.07 – 14.07.2020 г.
Получаване на служебни бележти за допускане до ДЗИ до 24.08.2020 г.
Провеждане на Държавни зрелостни изпити:  
  • ДЗИ по БЕЛ

27 август 2020 г.,

начало 08.00 часа

  • Втори ДЗИ

28 август 2020 г.,

начало 08.00 часа

  • ДЗИ по желание на ученика

в периода 31 август -

03  септември 2020 г.

ВАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ДАТИ ЗА ДЗИ СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ - Изображение 1