Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Европейската седмица на програмирането

Европейската седмица на програмирането е инициатива, насочена към гражданите, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност на всички по забавен и развлекателен начин.

През настоящата година инициативата ще се проведе в периода 9—24 октомври 2021 г.

Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.

https://codeweek.eu/

Училището популяризира кампанията чрез демонстрации на съставяне на примерни кодове и тестване на тяхното изпълнение на 22 октомври 2021 г., от 8:30 часа.

 

 

 

 

 

 

Европейската седмица на програмирането - Изображение 1