Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Представители на Училищен ученически съвет

Име и фамилия

Клас

1.

Ангел Ангелов

8 а

2.

Румен Христов

8 б

3.

Ивана Иванова

9 а

4.

Звездалинка Юлиянова

9 б

5.

Елица Миткова

10 а

6.

Севил Мехмед

10 б

7.

Антон Костадинов

11 а

8.

Айнес Алидова

11 б

9.

Айтун Орхан

12 а

10. 

Зорница Андонова

12 б

 

Ивана Иванова от 9 а клас - председател на Ученическия съвет

Айнур Алиосман - представител на Педагогическия съвет