Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Представители на Училищен ученически съвет

Име и фамилия

Клас

1.

Танжер Салиев

8 а

2.

Звездалинка Юлиянова

8 б

3.

Елица Миткова

9 а

4.

Севил Мехмед

9 б

5.

Антон Костадинов

10 а

6.

Мая Иванова

10 б

7.

Дерия Мустафа

11 а

8.

Зорница Андонова

11 б

9.

Калина Колева

12 а

 

Евгени Янакиев - представител на Педагогическия съвет