Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Представители на Училищен ученически съвет

Име и фамилия

Клас

1.

Елица Миткова

2.

Севил Мехмед

3.

Антон Костадинов

4.

Мая Иванова

5.

Дерия Мустафа

10а

6.

Зорница Андонова

10б

7.

Калина Колева

11а

8.

Анелия Севдалинова

11б

9.

Разие Рушан

12

 

Евгени Янакиев - представител на Педагогическия съвет