Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Професии и специалности за учебна 2023/2024 година

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ СПК
VІІІ А  Д. Александрова  524060 Химик-оператор   5240613 Декорация на силикатни изделия  ВТОРА СПК 
VІІІ Б М. Василева  524120 Оператор в силикатните производства   5241202 Технология на керамичното производство  ВТОРА СПК 

ІХ А

І група

А. Хасан   524060 Химик-оператор   5240613 Декорация на силикатни изделия  ВТОРА СПК 

ІХ А 

ІІ група

 524120 Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство  ВТОРА СПК 
  ІХ Б  С. Калудова 524120 Оператор в силикатните производства   5241201 Технология на стъкларското производство  ВТОРА СПК 

 Х А

І група

  И. Дамянова 524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия ВТОРА СПК
 

 Х А 

ІІ група

524120 Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство ВТОРА СПК
 Х Б  Е. Рахим 524120 Оператор в силикатните производства  5241201 Технология на стъкларското производство ВТОРА СПК

 Х А

І група

А. Гандева  524120 Оператор в силикатните производства 5241202 Технология на керамичното производство     ВТОРА СПК

ХІ А 

ІІ група

524060 Химик-оператор  5240601 Технология на неорганичните вещества  ВТОРА СПК

ХІ Б

 М. Иванова - Мутафова  524120 Оператор в силикатните производства   5241201 Технология на стъкларското производство   ВТОРА СПК

 ХІІ А

І група

Е. Ахмедов    524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия  

ВТОРА СПК

 ХІІ А 

ІІ група

/обучение чрез работа/

524120 Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство 

ВТОРА СПК

 
  ХІІ Б В. Негованова   524120 Оператор в силикатните производства 

 

5241201 Технология на стъкларското производство 

 

ВТОРА СПК