Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Правила и мерки

  1. Правилник за дейността на училището - ТУК
  2. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - ТУК
  3. Правилник за вътрешния трудов ред - ТУК
  4. Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в училище - ТУК
  5. Правила за квалификационна дейност - ТУК
  6. Правилник за пропускателния режим - ТУК
  7. Превенция на риска от заразяване с Covid 19 - ТУК