Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Планове и програми

 1. Годишен план за дейността на училището - ТУК
 2. Алгоритъм за преминаване от присъствено обучение към ОРЕС - ТУК
 3. Стратегия за действие и финансиране за периода 2023 - 2028 година - ТУК
 4. План за дейностите по стратегията за развитие за периода 2023 - 2028 година - ТУК
 5. План за квалификационната дейност. - ТУК
 6. План за работа на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата. - ТУК
 7. План за работа с родителите. - ТУК
 8. План за дейностите за подкрепа за личностното развитие на учениците. - ТУК
 9. Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище. - ТУК
 10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. - ТУК
 11. Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. - ТУК