Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Бюджет

2024 ГОДИНА:

 Утвърден бюджет за училището за календарна 2024 година 

1. Отчет на разходи по І-во тримесечие на 2024 година. - ТУК

 

2023 ГОДИНА:

Утвърден бюджет за училището за календарна 2023 година 

1. Отчет на разходи по І-во тримесечие на 2023 година. - ТУК

2. Отчет на разходи по IІ-ро тримесечие на 2023 година. - ТУК

3. Отчет на разходи по IІI-то тримесечие на 2023 година. - ТУК

4. Отчет на разходи за календарна 2023 година. - ТУК

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2022 ГОДИНА:

Утвърден бюджет за училището за календарна 2022 година - ТУК

1. Отчет на разходи по І-во тримесечие на 2022 година. - ТУК

2. Отчет на разходи по IІ-ро тримесечие на 2022 година. - ТУК

3. Отчет на разходи по IIІ-то тримесечие на 2022 година. - ТУК

4. Отчет на разходи за календарна 2022 година. - ТУК

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2021 ГОДИНА:

Утвърден бюджет за училището за календарна 2021 година - ТУК

1. Отчет на разходи по І-во тримесечие на 2021 година. - ТУК

2. Отчет на разходи по ІI-ро тримесечие на 2021 година. - ТУК

3. Отчет на разходи по ІII-то тримесечие на 2021 година. - ТУК

4. Отчет на разходи за календарна 2021 година. - ТУК

 Протокол на Общо събрание - ТУК

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2020 ГОДИНА:

Бюджетен план на училището за 2020 година.  - ТУК

Уточнения към бюджетния план за 2020 година. - ТУК

 1. Отчет на разходи по І-вото тримесечие на 2020 година. - ТУК

2. Отчет на разходи по ІІ-рото тримесечие на 2020 година. - ТУК

3. Отчет на разходи по ІІІ-тото тримесечие на 2020 година. - ТУК

4. Отчет на разходи по ІV-тото тримесечие на 2020 година. - ТУК

 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 - ТУК

___________________________________________________________________

2019 ГОДИНА:

Бюджетен план на училището за 2019 година. -ТУК

Утвърден бюджет на училището за 2019 година. - ТУК

1. Отчет на разходи по І-вото тримесечие на 2019 година. - ТУК

2. Отчет на разходи по ІІ-рото тримесечие на 2019 година. - ТУК

3. Отчет на разходи по ІІІ-тото тримесечие на 2019 година. - ТУК

4. Отчет на разходи по ІV-тото тримесечие на 2019 година. - ТУК