Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Професии и специалности за учебна 2020/2021 година

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УЧЕБЕН ПЛАН

 VІІІ А

І група

  И. Дамянова 524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия ВТОРА СПК
 

 VІІІ А 

ІІ група

524120 Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство ВТОРА СПК
 VІІІ Б  Е. Рахим 524120 Оператор в силикатните производства  5241201 Технология на стъкларското производство ВТОРА СПК

 ІХ А

І група

А. Гандева  524120 Оператор в силикатните производства 5241202 Технология на керамичното производство     ВТОРА СПК

ІХ А 

ІІ група

524060 Химик-оператор  5240601 Технология на неорганичните вещества  ВТОРА СПК

ІХ Б

 М. Иванова - Мутафова  524120 Оператор в силикатните производства   5241201 Технология на стъкларското производство   ВТОРА СПК

 Х А

І група

Е. Ахмедов    524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия  

2018

ВТОРА СПК

 Х А 

ІІ група

/дуална система/

524120 Оператор в силикатните производства  5241202 Технология на керамичното производство 

2018

ВТОРА СПК

 
  Х Б В. Негованова   524120 Оператор в силикатните производства 

 

5241201 Технология на стъкларското производство 

 

ВТОРА СПК
ХI А  Д. Александрова  524060 Химик-оператор 5240613 Декорация на силикатни изделия

2018

ВТОРА СПК

ХI Б

/дуална система/

 Е. Филипова 524120 Оператор в силикатните производства 5241202 Технология на керамичното производство

2018

ВТОРА СПК

 
ХІI  С. Калудова  524060 Химик-оператор  5240613 Декорация на силикатни изделия

 2017

ВТОРА СПК