Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Правила и мерки

  1. Мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в училище - ТУК
  2. Правила и план за квалификационна дейност - ТУК
  3. Правилник за пропускателния режим - ТУК
  4. Превенция на риска от заразяване с Covid 19 - ТУК