Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

  1. "Арт работилница",  ръководител: Е. Янакиев
  2. "Скулптурно ателие", ръководител: Б. Данаджъ
  3. "Нови технологии", ръководител: А. Хасан
  4. "Занимателна математика", ръководител: Е. Рахим