Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 "Природен свят", ръководител: И. Дамянова

  1. "Творческа работилница",  ръководител: А. Хасан
  2. "Занимателна математика", ръководител: Е. Рахим
  3. "Арт керамика - между занаята и изкуството", ръководител: М. Василева
  4. "Уча правилата за движение по пътищата", ръководител: Е. Ахмедов