Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Начало и край на зимната ваканция за учебна 2016/2017 година:

04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I - XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас

Начало и край на зимната ваканция за учебна 2016/2017 година: - Изображение 1