Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Срокове за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 2019

Краен срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 2019 - 18 март 2019 г.

Срокове за подаване на заявления за допускане до ДЗИ 2019 - Изображение 1