Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С 10 В КЛАС

(ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

 

ЗА ПЕРИОДА 1– 22 ЯНУАРИ 2016 г.

 

ПОНЕДЕЛНИК

18.01.201г.

ВТОРНИК

19.01.201г.

СРЯДА

20.01.201г.

ЧЕТВЪРТЪК

21.01.201г.

ПЕТЪК

22.01.201г.

1

Английски език-ІІ ЧЕ –

2 часа

История и цивилизация –

2 часа

Физика и астрономия –

2 часа

Английски език-ІІ ЧЕ –

2 часа

История и цивилизация -

3 часа

2

История и цивилизация –

3 часа

ЗБУТ - 2 часа

История и цивилизация –

2 часа

История и цивилизация –

2 часа

ЗБУТ - 2 часа

3

География и икономика –

2 часа

Английски език-ІІ ЧЕ –

2 часа

ХООС -

2 часа

География и икономика -

2 часа

Английски език-ІІ ЧЕ -

2 часа

4

Физика и астрономия –

2 часа

География и икономика –

2 часа

ЗБУТ - 2 часа

Физика и астрономия - 2 часа

География и икономика –

2 часа

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Изображение 1