Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Утвърден бюджет 2018

Утвърдени са бюджетите на образователните институции на територията на Община Нови пазар. тук

Утвърден бюджет 2018 - Изображение 1