Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Среща на кмета на Община Нови пазар с дванадесетокласниците от града.

 

Учениците от 12 А клас на ПГХТД, заедно с класния ръководител г-жа Даринка Александрова, участваха в проведената среща на кмета на Община Нови пазар г-н Георги Георгиев с дванадесетокласниците от града.

Среща на кмета на Община Нови пазар с дванадесетокласниците от града. - Изображение 1