Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

На 19 май 2022 г. /неучебен, но присъствен за училището/, се проведоха спортни дайности в градския парк, в които участие взеха ученици от всички класове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 - Изображение 1