Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Седмично разписание за ІІ срок

 

График на учебното време за втори срок на учебна 2018-2019 година - sedmichno_r_II

 

Дневна форма

 

Дневна форма

Вечерна форма

Седмично разписание за ІІ срок  - Изображение 1