Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Самостоятелна форма - график на изпити

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка

за ученици в самостоятелна форма на обучение. - преглед

 

Самостоятелна форма - график на изпити  - Изображение 1