Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Провеждане на Обществен съвет на 14.09.2021 г.

Провеждане на Обществен съвет на 14.09.2021 г. - Изображение 1