Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

Заповед на МОН за изменение на продължителността на пролетната ваканция

Заповед на МОН за изменение на продължителността на пролетната ваканция - Изображение 1