Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ:

За учениците от І до ХІ клас - от 03 до 11 април 2021 г.

За учениците от ХІІ клас - от 08 до 11 април 2021 г.

Заповед на директора - ТУК

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ - Изображение 1