Facebook
ПГХТД Проф. д-р Асен Златаров
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн - Нови пазар
Основно меню

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН СРЕДА ДО 31.01.2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

 

Заповед на директора на училището - ТУК

 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН СРЕДА ДО 31.01.2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО - Изображение 1